Obsah: Novšie články 1 2 3 4 5 6 7 8 .......48 49 50 Staršie články
15. Október 2014

Akciová sada pre školskú družinu

Ponúkame Vám sadu piatich publikácií, ktoré sa zaoberajú problematikou pedagogiky a záujmových činností v školskej družine. Dôležitosť školskej družiny je nepopierateľná – ešte stále zostáva najčastejším typom zariadenia pre výchovu detí mimo vyučovania. Dieťa sa zdokonaľuje v sociálnych schopnostiach nevyhnutných pre život. Práve tu sa dieťa učí žiť a spolupracovať s ostatnými, tolerovať odlišnosti, posiľňovať svoju tvorivosť. Dieťa práve v školskej družine trávi veľkú časť svojho voľného času. Pobyt tu by ho mal tešiť, preto je dobré, aby tu dieťa každodenne zažívalo radosť a potešenie zo záujmových činností. Družina má rozvíjať osobnosť dieťaťa a motivovať ho či už k vzdelávaniu, kreativite alebo športu.

Pri kúpe sady ušetríte 10 %.akcia portál

Sada obsahuje tieto tituly:

Náměty pro školní družinu

Školní družina

Zájmová činnost ve školní družině

Rok ve školní družině

Kreslíme a hrajeme si ve školní družině

14. Október 2014

Čo už viem – súbor PL zo SJ pre 1. ročník ZŠ

Predstavujeme Vám nový učebný materiál – Čo už viem - Súbor pracovných listov zo slovenského jazyka pre 1. ročník základných škôl. Samostatné práce zo slovenského jazyka obsahujú pestré úlohy, ktoré sú tematicky koncipované.


Zadanie je pre deti zrozumiteľné a úlohy sú usporiadané podľa náročnosti. Pomocou týchto samostatných prác je možné zistiť úroveň vedomostí, ako aj to, v čom sa žiaci najčastejšie mýlia, prípadne, čo treba ešte precvičiť.
Zošit Čo už viem – Súbor pracovných listov zo SJ pre 1. ročník odporúča Ministerstvo školstva Slovenskej republiky ako doplnkovú pomôcku na vyučovanie slovenského jazyka v 1. ročníku ZŠ.


Formát: A4 – 40 dvojfarebných strán
Autor: Mgr. Renáta Sivoková

16. Jún 2014

Certifikát – Minizostava Ondava

Máme pre vás pripravenú ďalšiu certifikovanú zostavu Ondavu a všetky jej variácie.

9. Jún 2014

Nemáte darček pre deti ku koncu školského roka?

bublifuky_resize

26. Máj 2014

Máte problém so šikanovaním?

Stránka vytvorená v rámci projektu ” Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách ” z finančných prostriedkov Ministerstva školstva SR.
Šikanovanie je to, keď jedno alebo viac detí úmyselne a opakovane ubližuje druhým. Znamená to, že niekto Tebe, alebo niekomu, kto sa nemôžeš brániť, robí niečo nepríjemné, niečo, čo si neželá, čo mu ubližuje, alebo ho zraňuje.
So šikanovaním má skúseností temer 30% detí. Mnohí sa z týchto psychických, či fyzických zranení len ťažko spamätávajú. Chyba v žiadnom prípade nie je v Tebe, ale v zlých vzťahoch medzi žiakmi vašej triedy alebo školy. Problém je v tom, že niektorí Tvoji rovesníci sú agresívnejší a nedokážu kontrolovať svoje správanie.

www.prevenciasikanovania.sk

Obsah: Novšie články 1 2 3 4 5 6 7 8 .......48 49 50 Staršie články